Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach

Strona główna

"INWESTUJEMY W NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności